دستگاه لود و آنلود B&T

شرح ماشین آنلودینگ با سرویس انتخابی ۱/۲/۳ ماشین لودینگ برای سرویس لعاب ماشین آنلودینگ برای سرویس خرد کردن دستگاه لودینگ برای سرویس خرد کردن دستگاه آنلودینگ برای ورودی کوره 2 و نیمکت های نسبی و نوار نقاله غلتکی برای ورودی کوره دستگاه لودینگ برای خروجی های کوره 1 و 2 همراه با نیمکت و نوار…

Read more